Warsztaty

Warsztaty / Kursy

Regularne zajęcia Studia Teatru Pantomimy. Od 2005 roku. Od 1 do 4 razy w tygodniu.

Warsztaty , kursy, praca z zespołami teatralnymi, praca indywidualna, wykłady.

Projekt Inspiracje. Wyjątkowe cykl warsztatów, realizowany dla Mazowieckiego Instytutu Kultury